Το παιχνίδι μέσα από τους γρίφους

Ο χάρτης του χωριού που είχε δωθεί στα παιδιά.

1ος γρίφος

ΛΥΣΗ:
Τα παιδιά έπρεπε να πάνε στο σπίτι του τσαγκάρη του χωριού Μάρκου Πλεύρη και να βρούν το ταμπελάκι που έγραφε: 0842

2ος γρίφος

ΛΥΣΗ:
Τα παιδιά έπρεπε να βρούν τα γράμματα απο τα φύλλα και να τα τοποθετήσουν στις γραμμές ώστε να σχηματιστούν οι λέξεις ΜΝΗΜΕΙΟ ΗΡΩΩΝ.

Τα παιδιά παρέλαβαν επίσης μαζί με τον γρίφο και αυτό εδώ το καρτελάκι.

3ος γρίφος

ΛΥΣΗ:
Τα παιδιά έπρεπε να πάνε στο σπίτι του Μιχαήλ Δασκαλάκη ο οποίος είχε βοηθήσει στην χάραξη και την μελέτη του δρόμου του χωριού και να βρούν το ταμπελάκι που έγραφε: 4478.

Τα παιδιά παρέλαβαν επίσης μαζί με τον γρίφο και αυτό εδώ το καρτελάκι.

4ος γρίφος

ΛΥΣΗ:
Τα παιδιά έπρεπε να βρούν τα γράμματα στα οποία αντιστοιχεί κάθε αριθμός και να βρουν την λέξη ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ. Στη συνέχεια έπρεπε να πάνε στο παλιό μπακάλικο του Νίκου Λαγουδάκη και να βρούν το ταμπελάκι που έγραφε: 5421.

Τα παιδιά παρέλαβαν επίσης μαζί με τον γρίφο και αυτό εδώ το καρτελάκι.

5ος γρίφος

ΛΥΣΗ:
Τα παιδιά έπρεπε να παρατηρήσουν το 15/12 στον τοίχο και να καταλάβουν οτι πρόκειται για το εικονοστάσι του Αγίου Ελευθερίου.

6ος γρίφος

ΛΥΣΗ:
Τα παιδιά έπρεπε να πάνε στο σπίτι του κουρέα του χωριού Μάρκου Λαγού και να βρούν το ταμπελάκι που έγραφε: 0147

Τα παιδιά παρέλαβαν επίσης μαζί με τον γρίφο και αυτό εδώ το καρτελάκι.

7ος γρίφος

ΛΥΣΗ:
Τα παιδιά έπρεπε να βρούν τα γράμματα στην νοηματική απο το αλφάβητο που τους είχε δοθεί και να σχηματίσουν τις λέξεις ΔΕΥΤΕΡΕΓΟ ΠΑΝΑΓΙΑ.

8ος γρίφος

ΛΥΣΗ:
Τα παιδιά έπρεπε να καταλάβουν οτι αναφερόμαστε στην περίφημη ταβέρνα του ΛΑΓΟΥ.

Τα παιδιά παρέλαβαν επίσης μαζί με τον γρίφο και αυτό εδώ το καρτελάκι.

9ος γρίφος

ΛΥΣΗ:
Τα παιδιά έπρεπε να πάνε στο καφενείο του σταμάτη και να βρούν το ταμπελάκι που έγραφε: 7415.

Τα παιδιά παρέλαβαν επίσης μαζί με τον γρίφο και αυτό εδώ το καρτελάκι.

10ος γρίφος

ΛΥΣΗ:
Τα παιδιά έπρεπε να πάνε στο μπακάλικο του Ιωάννη Τσιμπισκάκη όπου γινόταν αγοραπωλησία χαρουπιών και να βρούν το ταμπελάκι που έγραφε: 1475.

11ος γρίφος

ΛΥΣΗ:
Τα παιδιά έπρεπε να παρατηρήσουν τις λέξεις ΚΡΗΤΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ που σχηματίζονται κάθετα και να πάνε στο σπίτι του Μιχαήλ Δασκαλάκη ο οποίος έφτιαχνε τις κρητικές φορεσιές των χωριανών και να βρούν το ταμπελάκι που έγραφε: 1475.

12ος γρίφος

ΛΥΣΗ:
Τα παιδιά έπρεπε να βάλουν στη σειρά τα φασόλια και να σχηματίσουν τις λέξεις ΚΡΗΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ.

13ος γρίφος

ΛΥΣΗ:
Τα παιδιά έπρεπε να λύσουν το σταυρόλεξο και έπειτα να αντιστοιχήσουν τους αριθμους με τα γράμματα των λέξεων για να σχηματίσουν την λέξη ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ,

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ

ΛΥΣΗ:
Τα παιδιά έπρεπε να πάνε στην εκκλησία του Αγίου Βασιλείου και να βρούν το ταμπελάκι που έγραφε: 7849.

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΛΥΣΗ:
Τα παιδιά έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τα καρτελάκια με τα χρώματα που τους είχαν δοθεί και να κάνουν τις μαθηματικές πράξεις για να βρούν τον αριθμό 4 ο οποίος στον χάρτη ήταν ο δρόμος προς την πηγή της Κουτσαντώναινας και εκεί που έπρεπε να επιστρέψουν το υφαντό που μόλις έιχαν φτιάξει (ΠΑΖΛ).

Κοινοποιήστε και δείξτε μας την αγάπη σας: