Η συζήτηση των συμπέθερων: Φουριάρες Αίγες

Πλευριανά Γενάρης 2023

[Βροντάκης]: Καλημέρα συμπέθερε, πως και τσα νωρίς επαέ;

[Κωνσταντογιωργάκης]: Καλημέρα. Συμπέθερε έχουμε σοβαρό πρόβλημα που αν συνεχιστεί δεν βλέπω καλά ξέτελα…

[Β]: Ίντα συνέβη πάλι…

[Κ]: Οι αίγες σας επιτέθηκαν οψάργας ξανά στις δικές μας. Ίντα μωρέ των έχετε κάνει, δασκαλεμένες τσι χετε;

[Β]: Προς Θεού συμπέθερε, είναι λίγο ζωηρές θα έλεγα. Με τόσο γκάζι που μυρίζουν όλη μέρα έχουν λίγο αγριέψει.

[Κ]: Τι ζωηρές συμπέθερε, το μάτι τους γυαλίζει από λύσσα. Κοιτάζουν το κοπάδι μου και νομίζεις ότι έχουν παραισθήσεις. Αλίμονο σε ζωντανό που είναι κοντά τους. Οψάργας οι δικές μου για να σωθούν από το μένος τους ανέβηκαν στις τρούλες των δεντρών. Μηδέ μαϊμούδες νάτανε. Κι από κάτω συμπέθερε οι δικέ σας έκαναν ολική αποψίλωση στο χωράφι. Φοβάμαι ότι την επόμενη φορά θα φάνε από την λύσσα τους και τα δεντρά τα ίδια με τις κατσίκες μου μαζί.

[Β]: Τρώνε οι ευλοημένες καμιά φορά και λίγο παραπάνω…

[Κ]: Μόνο λίγο; Ο παραγιός μου λέει ότι αύριο θα πάει να πιάσει τον Δήμαρχο να πάρει μερικές από τσι δικές σας στο Δήμο για χορτοκοφτικά. Τουλάχιστον ετσά θα καθαρίσουνε και τσι στράτες, απού τα χόρτα κοντεύουνε να γίνουνε δεντρά.

[Β]: Προς Θεού συμπέθερε. Θα την φτιάξουμε την δουλειά να μην ξανασυμβεί.

[Κ]: Να τις μεταδέσεις αλάργο συμπέθερε, αλλά μοναχές τους όχι και με τα σταλίκια των χωραφιών στα όρη. Ήθελα μωρέ και να κάτεχα κι αυτά πάνω στη λύσσα τους αυτές τα πάνε όπου τους αρέσει;

[Β]: Αλίμονο συμπέθερε να κάνω ετσά δουλειά. Τα ζωντανά θα το κάνανε μοναχά τους.

[Κ]: Αυτό λέω και γω, Ο συμπέθερος μου να κάνει ετσά δουλειά; Δεν μπορεί…

[Β]: Όχι συμπέθερε μονό έλα δα να πιούμε δυο ρακές να δούμε ίντα κάνουν τα κοπέλια με το γάμο. Εγώ θα δώσω στο Μανούσο και το μεγάλο πέρα χωράφι απού νε δίπλα στο εδικό σας. Το αφιλότιμο μυρίζει γκάζι τοσονά που δε μπορείς μηδέ τσιγάρο να νάψεις.

[Κ] Και γω συμπέθερε θα δώσω στο Λενιώ μου το διπλανό απού χω το ίδιο θέμα. Να τα σμίξουνε και να κάμουνε ότι θένε.

[Β] Δώσε κάτι παραπάνω συμπέθερε. Τέτοιο λεβέντη γαμπρό παίρνεις….

[Κ] Θα του δώσω και το από πάνω στη πλαγιά που έχει τις πορτοκαλιές και το αμπέλι στο Σπήλιο. Χαλάλι τους μωρέ…

[Β] Μια χαρά μου φαίνονται συμπέθερε. Ώρα είναι πια να αρχινίσουμε τις ετοιμασίες. Την ερχόμενη Τετάρτη να γλεντήσουμε στο πρόγαμο με τσι κουμπάρους μας στο χωριό και την Παρασκευή στο γάμο θα καεί το πελεκούδι. Τρεις μέρες θα κρατήσει το γλέντι.

[Κ] Ούλοι οι φίλοι κι κουμπάροι μας απ τις πετρελαϊκές θα ναι κια . Κι όλες οι αρχές του τόπου. Μάλιστα το Σαββατοκύριακο μετά το γάμο τα κοπέλια μας με τους φίλους τους τα Στραβά Κουλούκια θα ξεναγήσουν τους κουμπάρους τους στην ιστορία και στις ομορφιές του τόπου μας. Κι απόκιας απ ότι γροικώ θα τσι περάσουν από ψιλό κόσκινο κι αυτός που κατάλαβε καλιά ίντα του πανε στη γύρα θα βρει στη στράτα του αυτό που χρειάζεται. Έτσα και τα κοπέλια μας θα χουνε ένα γνωστικό και μπιστικό κουμπάρο συνέταιρο για τις μπίζνες…

[Β] Γροικώ τα και αρέσκουμε τα συμπέθερε. Εβίβα στην υγειά των κοπελιών μας. Καλή τους ώρα .

[Κ] Εβίβα. Η ώρα η καλή συμπέθερε.

Κοινοποιήστε και δείξτε μας την αγάπη σας: