Έκθεση αποτελεσμάτων των σεισμικών μελετών της εταιρείας PGS για έρευνα υδρογονανθράκων στην νήσο Κρήτη.

Χανιά, Αύγουστος 2022

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής Πολυτεχνείου Κρήτης

Έκθεση αποτελεσμάτων των σεισμικών μελετών της εταιρείας PGS για έρευνα υδρογονανθράκων στην νήσο Κρήτη.

Μέχρι πρόσφατα, οι ελληνικές κυβερνήσεις αντιμετώπιζαν τις μελέτες που υποστήριζαν ότι υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου σε χερσαίο έδαφος της επαρχίας Μυλοποτάμου της Περιφέρειας Κρήτης, περίπου ως μυθιστορηματικές. Αυτό όμως άλλαξε το καλοκαίρι όταν η  νορβηγική εταιρεία PGS, η μεγαλύτερη ερευνητική εταιρεία στην αγορά πετρελαίου και αερίου στον κόσμο, παρουσίασε για πρώτη φορά έναν χάρτη που αποδεικνύει ότι ερήμην του επίσημου κράτους έχουν γίνει  εκτεταμένες μυστικές σεισμικές έρευνες στην περιοχή.  Η πρώτη παρουσίαση του χάρτη με τις μυστικές έρευνες έγινε στο ΥΠΕΚΑ (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) και στη συνέχεια ενημερώθηκε ο πρωθυπουργός. Τα δεδομένα από τις έρευνες αυτές χρησιμοποιήθηκαν και αναλύθηκαν. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για τεράστια κοιτάσματα υδρογονανθράκων και πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα περαιτέρω έρευνες. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από την αμερικανική γεωλογική εταιρεία USGS ως “gas giant” δηλαδή ως ένα από τα πιθανά γιγαντιαία κοιτάσματα φυσικού αερίου στον πλανήτη.

Μέρος που διεξάγονται οι μυστικές έρευνες εδώ και πολύ καιρό….


Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την έκθεση με τίτλο Cretan Gas Fields – Α new perspective for Greece’s hydrocarbon resources, της επενδυτικής τράπεζας Pytheas που φέρνει στο φως η ομάδα μας. Το περιεχόμενο της έκθεσης σύμφωνα με πληροφορίες παρουσιάστηκε τον Ιούλιο στον πρωθυπουργό και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την Deutsche Bank η οποία αμέσως προχώρησε σε εκτίμηση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους σε σχέση με τις μελλοντικές ταμειακές ροές που μπορούν να παραγάγουν τα κοιτάσματα αυτά.

Τα δεδομένα που παρατέθηκαν τάραξαν τα νερά και τις σκέψεις όλων των γεωλόγων φυσικού αερίου, όχι μόνο για το μέγεθος του κοιτάσματος αλλά και από το γεγονός το φυσικό βιογενές αέριο που έχουμε κάτω από το υπέδαφος της περιοχής  παράγετε μόλις σε 3-4 ημέρες, από την σήψη των υδροχαρών φυτών που αποσυντίθενται από μεθανοβακτήρια εν ψυχρώ στους 35 βαθμούς κελσίου. Η καθαρότητα του μεθανίου αγγίζει το 99% γεγονός που το καθιστά να μην χρειάζεται την οποιαδήποτε πρόσθετη επεξεργασία, συνέπεια αυτού να αυξάνει σε μοναδικό βαθμό την αποδοτικότητα της  κερδοφορίας της επένδυσης.

Στα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης υπογραμμίζεται ότι υπάρχουν τρία  επιστημονικά ευρήματα που καθιστούν επικτακτική την περαιτέρω  διερεύνηση της περιοχής. Αυτά είναι:

1. To 20% των γιγαντιαίων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων απαντάται στα σημεία σύγκλισης των λιθοσφαιρικών πλακών. ‘Άρα η ύπαρξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της επαρχίας Μυλοποτάμου θα πρέπει να διερευνηθούν.

2. Γεωχημικές αναλύσεις των φυσαλίδων του μεθανίου που εκλύονται από τις ενεργές τομές  τα οποία απαντώνται στον ερευνώμενο χώρο δείχνουν με σαφήνεια ότι η προέλευσή τους δεν είναι μόνο βιογενετική αλλά και θερμογενετική/πυρολυτική. Αυτό σημαίνει ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Επομένως, η ύπαρξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή θα πρέπει να διερευνηθεί.

3. Η Νορβηγική εταιρεία γεωφυσικών ερευνών Petroleum Geo-Services (PGS) με βάση τις μελέτες που έχουν γίνει στην ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Μυλοποτάμου Κρήτης , εν αγνοία των ελληνικών κυβερνήσεων, διαπίστωσε από την εμπειρία της με τις μελέτες που έκανε στην Ανατολική Μεσόγειο ότι υπάρχουν τεράστιες γεωλογικές ομοιότητες με την λεκάνη της Λεβαντίνης, ( περιοχή Κύπρου, Ισραήλ, Συρίας και Λιβάνου) και είναι δυνατόν να κρύβει στο υπέδαφος της τουλάχιστον 35 τρις. m³ φυσικού αερίου . Άρα επιβάλλεται η έρευνα για τον εντοπισμό κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις υφιστάμενες μελέτες τα τελευταία χρόνια έγιναν  συγκεκριμένες χαρτογραφήσεις για τους επιδιωκόμενους στόχους της έρευνας. Είναι απολύτως σίγουρο ότι οι πιθανότητες να βρούμε μεγάλα κοιτάσματα επαρκώς εκμεταλλεύσιμα είναι απολύτως βάσιμες.

Βασική προϋπόθεση είναι η γραφειοκρατία να επιτρέψει νε φέρουμε επιτέλους ένα γεωτρύπανο. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε ότι υπάρχει ορυκτός πλούτος ή φυσικό αέριο χωρίς να πιστοποιείται έμπρακτα η ύπαρξη του. Για το λόγο αυτό οι πιστοποιήσεις δεν γίνονται μόνο με χαρτογραφήσεις. Υπάρχει άμεσα η ανάγκη να γίνουν και γεωτρήσεις με στόχο να τρέξει το απόθεμα φυσικού αερίου στην επιφάνεια για να δοκιμαστεί και να είναι βέβαιο πως είναι εκμεταλλεύσιμο. Μετά από όλα αυτά θα είμαστε έτοιμοι να εκμεταλλευτούμε το δικό μας ορυκτό πλούτο.

Στην έκθεση επισημάνεται ότι εάν η γραφειοκρατία το επιτρέψει, θα μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι πολύ σύντομα η Ελλάδα θα έχει αποκτήσει νέα ενεργειακή κατεύθυνση.  
Την έκθεση υπογράφουν μεταξύ άλλων ο γάλλος γεωλόγος και γεωφυσικός της BEICIP – FRANLAB που διετέλεσε τη δεκαετία του 70 σύμβουλος του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, Alain Bruneton, ο χημικός μηχανικός Δρ. Μάξιμος Μονοφάγος  πρώην στέλεχος των Ελληνικών Πετρελαίων και ο ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου της Κρήτης Δρ Ευάγγελος Παρταλιάς.

Κοινοποιήστε και δείξτε μας την αγάπη σας: