Αριθμός γρίφων ανά γεωγραφικό διαμέρισμα στο παιχνίδι της Κυριακής.

Αριθμός γρίφων ανά γεωγραφικό διαμέρισμα στο παιχνίδι της
Κυριακής:

 1. Αβδανίτες 1 0,28%
 2. Αβδελάς 2 0.57%
 3. Αγγελιανά 18 5,14%
 4. Αγιά 6 1,7%
 5. Άγιος Μάμας 2 0,57%
 6. Άγιος Στέφανος 2 0,57%
 7. Άγιος Σύλλας 4 1,14%
 8. Αλεξάνδρου Χάνι 5 1,43%
 9. Αλιάκες 1 0,28%
 10. Αλφά 7 2%
 11. Άνω Τριπόδο 1 0,28%
 12. Αχλαδές 5 1,43%
 13. Γαράζο 1 0,28%
 14. Δαφνέδες 2 0,57%
 15. Διαδίκτυο [Ιντερνέτ] 1 0,28
 16. Εξάντη 4 1,14%
 17. Καλαμάς 1 0,28%
 18. Καλανδαρέ 5 1,43%
 19. Καλλέργω 1 0,28%
 20. Καστρί 1 0,28%
 21. Κεραμωτά 3 0,86%
 22. Κρασούνας 3 0,86%
 23. Κυνηγιανά 2 0,57%
 24. Λαγκά 3 0,86%
 25. Μαργαρίτες 14 4%
 26. Μελιδόνι 14 4%
 27. Μελισσουργάκη 1 0,28%
 28. Μούρη του Λύκου 1 0,28%
 29. Μουρτζανά 3 0,86%
 30. Ορθές 10 2,86%
 31. Πάνορμο 20 5,71%
 32. Πασαλίτες 9 2,57%
 33. Πέραμα 163 46,57%
 34. Πηγουνιανά 1 0,28%
 35. Πλευριανά 4 1,14%
 36. Ρουμελί 7 2%
 37. Σιριπιδιανά 2 0,57%
 38. Σκεπαστή 4 1,14%
 39. Σκορδίλο 3 0,86%
 40. Σταυρωμένος 2 0,57
 41. Τζανακιανά 1 0,28%
 42. Χουμέρι 8 2,28%
  Γενικό σύνολο 348
Κοινοποιήστε και δείξτε μας την αγάπη σας: