Διαδικτυακός Γρίφος Θαλασσοβρεγμένων

Κατά τις περιηγήσεις του στην Κρήτη, ο ξακουστός Πυθαγόρας επισκέφθηκε
την επαρχία την οποία διαφέντευε η ξακουστή Ελέυθερνα. Εκεί επισκέφθηκε
τρεις (3) ναούς που βρίσκονταν στις παρυφές της επαρχίας και είχαν χτιστεί
προς τιμην:
 του Ποσειδώνα θεού της θάλασσας και προστάτη των ναυτικών, που
ήταν χτισμένος κοντα στο ανατολικότερο χωριό της επαρχίας, πάνω
στην παραλία που μάζευαν το αλάτι
 του Απόλλωνα ο οποίος σκότωσε το δράκο στους Δελφούς, του
οποίου ο ναός βρίσκονταν στην κορυφή του λόφου, δυτικά από το
Παντομάτριο
 το ναό που ήταν αφιερωμένος στον Κεραυνό του Δία και που
βρίσκονταν στο υψηλότερο σημείο όλης της περιοχής και που από εκεί
αγνάντευες τα πάντα.
Που να ήξερε ότι πολλούς αιώνες αργότερα οι χριστιανοί θα αντικαθιστούσαν
το ναό που ήταν αφιερωμένος στον Κεραυνό του Δία, με ένα ναό αφιέρωμένο
στο σύμβολο του δικού τους θεού, και τους άλλους δύο ναούς, με άλλους των
δικών τους αγίων, οι οποίοι όμως είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά και ιδιότητες με
τους θεούς της αρχαιότητας.
Όταν ένωσε με μια νοητή γραμμή τους 3 ναούς είδε ότι είχε δημιουργηθεί ένα
τρίγωνο, με τις γωνίες να αντισοιχούν σε αυτούς.. Η πλευρά που βίσκονταν
απέναντι από το ναό του Κεραυνού είχε μήκος 21 στάδια, το ύψος που
αντιστοιχούσε σε αυτήν την πλευρά ήταν 8 στάδια και έτεμνε την πλευρά αυτή
στα 2/7 του μήκους της.
Να ονοματίσετε τους αγίους στους οποίους είναι αφιερωμένοι σήμερα οι
ναοί και που βρίσκονται αυτοί.

ΛΥΣΗ 1:ΣΙΣΣΕΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΥΣΗ 2: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΝΑΜΟΣ

ΛΥΣΗ 3: ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ

Κοινοποιήστε και δείξτε μας την αγάπη σας: