Διαδυκτιακός Γρίφος Boudalia

ΛΥΣΗ: ΡΑ+ ΣΟΥΛΙ : ΡΑΣΟΥΛΗΣ = ΣΙΣΣΕΣ ΡΑΣΟΥΛΗΣ

Κοινοποιήστε και δείξτε μας την αγάπη σας: