Γενικά Στατιστικά Παιχνιδιού

Γενικά στατιστικά παιχνιδιού- Συμπεράσματα:

  1. Στα 18 παιχνίδια που συνθέτουν έως τώρα το θεσμό του παιχνιδιού έχουν δοθεί την κύρια μέρα διεξαγωγής του [Κυριακή] περίπου 350 γρίφοι με τις συμπληρωματικές αποκρυπτογραφήσεις τους.
  2. Το παιχνίδι ξεκίνησε από την περιοχή του Περάματος με διοργανώτρια ομάδα Το Σόι μας στα τρία πρώτα παιχνίδια. Η συμμετοχή του Περάματος ως κατάληξη των γρίφων του παιχνιδιού κατά την πρώτη τριετία μπορεί να χαρακτηριστεί ως καθολική αφού από τους 54 συνολικά γρίφους οι 51 βρίσκονται εντός της περιοχής του [ποσοστό 95%] και μόλις 3 εκτός , δύο στην περιοχή Αλεξάνδρου Χάνι και ένας στα Αγγελιανά.
  3. Μετά την πρώτη τριετία το παιχνίδι σταδιακά αποκεντρώνετε. Η εκάστοτε νικήτρια –διοργανώτρια ομάδα θα ανοίγει το παιχνίδι στα γύρω από το Πέραμα χωριά και οικισμούς, μεταφέροντας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου το κύριο μέρος διεξαγωγής του. Έτσι στα τελευταία τρία παιχνίδια από τους 57 συνολικά γρίφους που δόθηκαν, μόλις 13 θα έχουν ως κατάληξη την έδρα του παιχνιδιού περιορίζοντας το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της στο 23%. Η συνολική διασπορά του παιχνιδιού όλα αυτά τα χρόνια αγγίζει τα 40 χωριά και οικισμούς που δίνονται σε παρατιθέμενο πίνακα.
  4. Ο μέσος αριθμός γρίφων ανά παιχνίδι όλα αυτά τα χρόνια είναι 19,4. Αν διαχωρίσουμε τα παιχνίδια σε δύο μέρη τότε για τα πρώτα εννέα προκύπτουν 17,4 γρίφοι ανά παιχνίδι ενώ για τα επόμενα  εννέα  20,7.
  5. Η θεματολογία των γρίφων καλύπτει όλο το φάσμα της ιστορικής και πολιτιστικής διαδρομής του τόπου. Επιμερίζοντας τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης θα τα εντάσσαμε σε μια γενική μορφή τους σε 10 κύριες κατηγορίες:

Α. 38 γρίφοι [ποσοστό 9,3%] που αναφέρονται σε πρόσωπα.

Β. 74 γρίφοι [ποσοστό 21,3%]που αναφέρονται σε δημόσιες υποδομές και υπηρεσίες.

Γ. 44 γρίφους [ποσοστό 12,6%]που αναφέρονται ως κύριος προορισμός-περιοχή.

Δ. 60 γρίφους [ποσοστό 17,3%]που αφορούν ιδιωτικά καταστήματα και εγκαταστάσεις.

Ε. 68 γρίφους [ποσοστό 19,5%] που αναφέρονται σε εκκλησίες.

ΣΤ. 22 γρίφους [ποσοστό 6,4%] που αναφέρονται σε σχολεία και φορείς εκπαίδευσης δημόσιους ή ιδιωτικούς.

Ζ. 13 γρίφους [ποσοστό 3,7%] που αναφέρονται σε ηρώα- μνημεία.

Η. 16 γρίφοι [ποσοστό 4,6%] που αναφέρονται σε καφενεία και ταβέρνες.

Θ. 10 γρίφοι [ποσοστό 2,9%] που αναφέρονται σε αποκρυπτογραφήσεις ή κατασκευές.

Ι. Αφήσαμε τελευταία μια κατηγορία που έχει αδικηθεί από το θεσμό όλα αυτά τα χρόνια και δεν είναι άλλη από την παρουσία της Γυναίκας στο παιχνίδι. Σε σύνολο περίπου 350 γρίφων αν εξαιρέσουμε αυτούς που οδηγούν σε εκκλησίες μόλις 5 [ποσοστό 1,4%] υποδηλώνουν την παρουσία της είτε σαν πρόσωπο είτε ως φορέας. Είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει τους κατοπινούς διοργανωτές των παιχνιδιών τα επόμενα χρόνια….

6. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσίαση και η απόδοση προς τις ομάδες των γρίφων του παιχνιδιού. Επιμερίζοντας τους θα τους εντάσσαμε σε έξι κύριες κατηγορίες:

A. Γρίφους σε έντυπη μορφή. Αφορά το μεγαλύτερο μέρος των γρίφων. Συνολικά 253 ποσοστό 72,2% έχουν δοθεί με αυτή την μορφή.

Β. Γρίφους έντυπους με αντικείμενα παράλληλα. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει 42 γρίφους ποσοστό 12%. Οι περισσότεροι γρίφοι αυτής της κατηγορίας αυτής δίνονται κατά την δεύτερη δεκαετία του θεσμού.

Γ. Γρίφους αποκλειστικά με αντικείμενα. Αφορά 26 γρίφους ποσοστό 7,4% οι περισσότεροι των οποίων όπως και η προηγούμενη κατηγορία δίνονται κατά την δεύτερη δεκαετία του θεσμού.

Δ. Γρίφοι που απαιτούν κατασκευές. Αφορά 10 γρίφους, ποσοστό 2,8% που έχουν και δημιουργικό σκέλος όπως παζλ , κέντημα και άλλες μορφές κατασκευών και συναντούνται περισσότερο στην τελική φάση των παιχνιδιών.

Ε. Γρίφοι που έχουν  δοθεί με ηλεκτρονικά μέσα. Αφορά 15 γρίφους, ποσοστό 4,20% που έχουν δοθεί με CD, DVD και στικάκια. Στην κατηγορία αυτή μπορούμε να εντάξουμε και διευθύνσεις στο διαδίκτυο που αναζητήθηκαν συμπληρωματικά από τις ομάδες για την επίλυση γρίφων όλων των κατηγοριών.

ΣΤ. Γρίφοι που έχουν δοθεί από το ραδιόφωνο. Αφορά 5 γρίφους ποσοστό 1,4%. Αναφερόμαστε σε γρίφους που δόθηκαν κυρίως κατά την έναρξη του παιχνιδιού.

  • Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δομή των γρίφων. Έτσι στην κατηγορία αυτή έχουμε γρίφους με κύρια χαρακτηριστικό τους:

Α. Γρίφους αφηγηματικούς που δίνονται με κείμενα και παραπέμπουν σε γνώσεις και θέματα κρίσεως γύρω από την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής. Στην κατηγορία έχουμε 143 γρίφους, ποσοστό 38,6%.

Β. Γρίφους που η επίλυση τους γίνεται από ακροστιχίδα. Στην κατηγορία αυτή έχουμε 14 με ποσοστό 3,8%.

Γ. Γρίφους που το κύριο προσδιοριστικό τους δίδεται μέσω σκίτσου ή φωτογραφίας. Στην κατηγορία αυτή έχουμε 57 με ποσοστό 15,5%.

Δ. Γρίφους που η ταυτοποίηση τους γίνεται από σκίτσο ή φώτο και αντικείμενο παράλληλα. Στην κατηγορία αυτή έχουμε 32 με ποσοστό 8,7%

Ε. Γρίφους που από τα 26 αντικείμενα που έχουν δοθεί ξεχωριστά, τα 24 ποσοστό 6,5% οδηγούσαν άμεσα στην λύση.

ΣΤ. Γρίφους που η λύση του είναι εφικτή με κάποια μορφή αποκρυπτογράφησης. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 53 με ποσοστό  14,4%.

Ζ. Γρίφοι που η λύση τους προκύπτει από σταυρόλεξα ή κρυπτόλεξα. Έχουμε 8 με ποσοστό 2,2% στην κατηγορία αυτή.

Η. Γρίφοι που δίνονται μέσω ρέμπους. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 5 με ποσοστό 1,3%.

Θ. Γρίφοι που η λύση τους προκύπτει εν μέσω σελίδας του διαδικτύου. Η κατηγορία αυτή δίδει 5 με ποσοστό 1,3%.

Ι. Γρίφοι που η οριστική τους λύση προκύπτει από CD, DVD και στικάκια. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 12 με ποσοστό 3,7%.

ΙΑ. Γρίφοι που η λύση τους είναι εφικτή εν μέσω κατασκευών. Στην κατηγορία αυτή έχουμε 10 με ποσοστό 2,7%.

ΙΒ. Ακουστικοί γρίφοι από το Ράδιο. Έχουμε 5 στην κατηγορία αυτή με ποσοστό 1,3% και συναντώνται κύρια κατά την έναρξη των παιχνιδιών.

  • Μέσα ταυτοποίησης των γρίφων του παιχνιδιού:

Κατά τα προηγούμενα χρόνια η ταυτοποίηση των σημείων ορίζονταν από ταμπελάκια ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια, ταμπελάκι σε λουκέτο, ροδέλες, φωτογραφία, Ταυτοποίηση μέσω πλαστελίνης, ρολόγια  Δεή , ζωντανή ταυτοποίηση,  qr code, φώτο σέλφι.

Κοινοποιήστε και δείξτε μας την αγάπη σας: