Ψήφισμα προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μυλοποτάμου.

`Προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μυλοποτάμου.

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι.

Εκπροσωπούμε τους φετινούς συμμετέχοντες στο θεσμό του κυνηγιού θησαυρού του Δήμου Μυλοποτάμου. Σκοπός αυτού του ψηφίσματος είναι να αναδείξουμε ένα χρόνιο πρόβλημα που συνεχίζει να παραμένει σε εκκρεμότητα με αρνητικές συνέπειες για τον πολιτισμό και την παιδεία της περιοχής μας.

Αναφερόμαστε στη απόλυτη προτεραιότητα δημιουργίας Δημοτικής δανειστικής βιβλιοθήκης στο Πέραμα Μυλοποτάμου. Αν και στο παρελθόν υπήρξε μια προσπάθεια  με την δημιουργία μιας προσωρινής δομής, αυτή δεν έτυχε αναπροσαρμογής και αναβάθμισης με αποτέλεσμα να σταματήσει την λειτουργία της και τα όποια βιβλία που υπήρχαν να μεταφερθούν σε σχολικό συγκρότημα.

Η θέση των βιβλιοθηκών στην εποχή μας είναι βαρύνουσας σημασίας, καθώς επιδρά αποφασιστικά στην απόκτηση και διάδοση των γνώσεων. Το βιβλίο αποτελεί ένα βασικό εργαλείο και κύρια πηγή γνώσης, αλλά η βιβλιοθήκη δεν έχει τώρα πια, μονάχα βιβλία, τουλάχιστον έντυπα.

Έχει τεχνικές αναφορές, φυλλάδια, περιοδικά, οπτικοακουστικά μέσα, ψηφιακά αρχεία, αρχεία εφημερίδων, αφισών,  καρτποστάλ, φωτογραφιών, σλάιντς, παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους κ.α.

Όλα αυτά αποτελούν πηγή γνώσης, ψυχαγωγίας, καλλιέργειας και ανάπτυξης. Η παροχή της πληροφόρησης μπορεί πια να δοθεί με ποικίλους τρόπους, τόσο σε έντυπη μορφή, όσο και ηλεκτρονική αλλά και με την μορφή σεμιναρίων και δράσεων πολιτισμού.

Οι βιβλιοθήκες είναι οι πολιτιστικοί εκείνοι οργανισμοί που μπορούν να δώσουν ώθηση στην πνευματική αναγέννηση του τόπου που τις φιλοξενεί.

Ιδιαίτερα οι Δημοτικές  βιβλιοθήκες έχουν ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό που τις κάνει ξεχωριστές, αυτό της τοπικότητας. Είναι εκείνα τα πολιτιστικά ιδρύματα που έρχονται σε άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, αφουγκράζονται τις ανάγκες τους και μπορούν να συμβάλουν τα μέγιστα στην ανάπτυξη τους.

Μέσα από την γνώση και τις δυνατότητες που αυτή παρέχει, μπορούν να φέρουν κοντά ανθρώπους με κοινά προβλήματα και ενδιαφέροντα, να ψυχαγωγήσουν και να ενδυναμώσουν την δημιουργική τους φαντασία με πλήθος δραστηριοτήτων, αλλά και να παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την τεχνολογική έκρηξη της εποχής μας.

Να προσφέρουν ίσες δυνατότητες και ευκαιρίες στην μάθηση και στην πληροφόρηση σε όλους τους δημότες. Να αποτελέσουν την κοιτίδα της καταγραφής και συγκέντρωσης τεκμηρίων των τοπικών ηθών και εθίμων που στο σύνολο τους αποτελούν την τοπική μας κληρονομιά και παράδοση. Παράλληλα άλλη δραστηριότητα τους έγκειται στην συγκέντρωση, καταγραφή και αξιοποίηση των τοπικών αρχείων, τόσο σε έντυπη όσο και ηλεκτρονική μορφή, στοιχείων που αποτελούν τα πειστήρια της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν νέες εκδόσεις και έρευνες μέσα από το πολύτιμο υλικό που διαθέτουν.

Να αξιοποιήσουν και να διασώσουν το σπάνιο και πολύτιμο υλικό που υπάρχει σήμερα, αλλά και το μελλοντικό που θα προκύψει μέσα από χορηγίες και δωρεές, στοιχείων πολύτιμων που κινδυνεύουν να καταστραφούν μελλοντικά αν εμείς αδιαφορήσουμε ή αν η πολιτεία και οι τοπικές αρχές δεν πράξουν σύντομα τα δέοντα.

Η βιβλιοθήκη πολλές φορές κρίνεται από τα βιβλία και από τους ανθρώπους που την επισκέπτονται. Ο σεβασμός και η αξία της έγκειται στο γεγονός, ότι είναι ένας τόπος που ο πολιτισμός και η κληρονομιά διατηρούνται και καθίστανται προσιτοί σε όλους τους ενοίκους της. Ένα μέρος για ουσιαστική εκμάθηση που συνεισφέρει στα μέγιστα στην αύξηση του πνευματικού επιπέδου της τοπικής κοινωνίας, με κύριο αποτέλεσμα την ανάπτυξη και την εξέλιξη της.

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Γνωρίζουμε για τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν στο παρελθόν για την απόκτηση στέγης για το σκοπό αυτό. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε λύση έως σήμερα όχι απλώς δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει αλλά κάνοντας μια νέα αρχή να διεκδικήσουμε δυναμικά το αυτονόητο.

Λύση θα μπορούσε να αποτελέσει το εγκαταλελειμμένο παλιό κτίριο του Ειρηνοδικείου που έχει παραδοθεί στην φθορά του χρόνου, αλλά κι αν αυτό δεν είναι εφικτό να βρεθεί κάποιο άλλο κτίριο ή να τεθούν οι βάσεις δημιουργίας μιας σύγχρονης και λειτουργικής δομής. Κι αυτό θα ήταν η καλύτερη υποδομή για την μελλοντική αναγέννηση της κοινωνίας.

Για να γίνει λοιπόν η αρχή και για να φθάσουμε στο ποθητό αποτέλεσμα, σας παραδίδουμε σήμερα αυτό το ψήφισμα, που έχει τις υπογραφές —– συμπολιτών μας. Γνωρίζουμε ότι κατανοείτε την σημασία του, όχι μόνο λόγο του όγκου των υπογραφών, αλλά και επειδή πρόκειται για τους συμμετέχοντες σε ένα θεσμό που προάγει την αγάπη και την ευαισθητοποίηση όλων μας για το χώρο που ζούμε, τον Μυλοπόταμο του Ρεθύμνου των γραμμάτων, της ιστορίας, της παράδοσης, του πολιτισμού και της σημερινής οικονομικής ευμάρειας.

 Και για να βάλουμε από τώρα ένα μικρό λιθαράκι κάθε κυνηγός θα προσφέρει συμβολικά τουλάχιστον από ένα βιβλίο που να απευθύνεται σε παιδιά, από προσχολικής ηλικίας [3-5 ετών] ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης [6-11 ετών] ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [12-17 ετών] με στόχο τον άμεσο εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών των σχολείων της περιοχής μας.

Είμαστε λοιπόν σίγουροι ότι το ποσοστό των κατοίκων που εκπροσωπούμε σας δίνει την δυνατότητα και την παρακίνηση να κινηθείτε δυναμικά προς την επιθυμητή κατεύθυνση. 

Με τιμή

Η ομάδα Στραβά Κουλούκια

Διοργανωτές του Κυνηγιού Θησαυρού 2023


Αγαπητοί κυνηγοί.

Η συμμετοχή όλων μας αυτά τα είκοσι χρόνια στο θεσμό του κυνηγιού του θησαυρού, προάγει την αγάπη και ευαισθητοποίηση όλων για τον τόπο μας και την ανάπτυξη του.

Πιστεύουμε ότι είμαστε σε θέση να κάνουμε, όλοι μαζί μια παρέμβαση Πολιτισμού και Παιδείας, με στόχο την απόλυτη προτεραιότητα δημιουργίας Δημοτικής δανειστικής Βιβλιοθήκης στο Πέραμα Μυλοποτάμου.

Η έλλειψη της, ιδιαίτερα για την νέα γενιά είναι εμφανής, για το παιχνίδι θα μπορούσε να αποτελέσει την πνευματική του κοιτίδα, βοηθώντας παράλληλα στην πνευματική αναγέννηση και καλλιέργεια των κατοίκων της περιοχής μας. 

Ένας τόπος δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται μόνο από τις υποδομές στο οδικό του δίκτυο, τα έργα ύδρευσης, κοινής ωφέλειας και αποχέτευσης, τα δημόσια και τα ιδιωτικά κτίρια του, τα μνημεία του, το αγροτικό προϊόν του και την τουριστική του οργάνωση. Χρειάζονται και υποδομές για την πνευματική του καλλιέργεια, την απόκτηση και διάδοση των γνώσεων, την καταγραφή και την διάσωση σημαντικών αρχειακών τεκμηρίων της πολιτιστικής και ιστορικής  κληρονομιάς.

Για το σκοπό αυτό ας κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα διεκδικώντας το αυτονόητο. Μελετήστε το ψήφισμα που σας παραδίδουμε σήμερα και φροντίστε για το σκοπό αυτό να ενημερωθούν τα μέλη, και όχι μόνο της ομάδας σας. Όσες ποιο πολλές υπογραφές τόσο το καλύτερο για το αποτέλεσμα της προσπάθειας.

Παράλληλα με το ψήφισμα θεωρούμε ως συμβολική κίνηση, την προσφορά από κάθε κυνηγό τουλάχιστον  ενός βιβλίου με παιδικό περιεχόμενο που να απευθύνεται σε παιδιά από  προσχολικής [3-5 ετών] έως σχολικής και εφηβικής [6-17 ετών] με στόχο τον άμεσο εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών των σχολείων της περιοχής μας . Και επειδή κάθε τέτοια προσπάθεια πρέπει να έχει και συνέχεια, προτείνουμε την δημιουργία Συλλόγου Φίλων της Δημοτικής δανειστικής Βιβλιοθήκης Περάματος με στόχο την  περαιτέρω προώθηση του θέματος, την οργάνωση και την στήριξη της μέλλουσας δομής, των στόχων και των προτεραιοτήτων που θα πρέπει να υλοποιούνται.

Αγαπητοί φίλοι, σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να συμβάλουμε όλοι. Αφορά το πνευματικό μέλλον του τόπου μας, της καλλιέργειας, της ψυχαγωγίας και της ισόρροπης εκπαίδευσης των παιδιών μας στο μέλλον.

Είμαστε σίγουροι ότι και με την δική σας βοήθεια θα δώσουμε στο άμεσο μέλλον λύση σε ένα μεγάλο εκκρεμές θέμα για την πνευματική αναγέννηση  της περιοχής μας.

Με τιμή

Στραβά Κουλούκια

Διοργανωτές του Κυνηγιού του Θησαυρού 2023

Κοινοποιήστε και δείξτε μας την αγάπη σας: